Part 4 測驗(5.) 聽音拼字 - ou/ow

1. 請拼出您聽到的音

_ * * _ *

_ _ _ _ _
house

2. 請拼出您聽到的音

_ * *

_ _ _
vow

3. 請拼出您聽到的音

_ * * _

_ _ _ _
down

4. 請拼出您聽到的音

_ * * _

_ _ _ _
town

5. 請拼出您聽到的音

_ * * _ _

_ _ _ _ _
count

6. 請拼出您聽到的音

_ * * _ _

_ _ _ _ _
sound

7. 請拼出您聽到的音

_ _* *_

_ _ _ _ _
clown

8. 請拼出您聽到的音

_* *_

_ _ _ _
loud
購物車